Напоследък се наблюдава увеличение на хората със загуба на слуха над 60. Старецът у дома напоследък говори силно, лесен за борба и също е склонен към нрав? Ако подобна ефективност трябва да се вземе сериозно, може да се предположи, че слухът на възрастните хора намалява.

На март 3rd националният „ден на ухото на любовта“ е и международният „ден на ухото на любовта“. Нека да поговорим за загубата на слуха, свързана с възрастта и стареенето на органите. Какво трябва да правят възрастните хора, ако отказват да използват слухови апарати?

Според националните стандарти степента на загуба на слуха е разделена на следните шест категории.

1. Нормален слух: по-малко от 25dB (децибел). Принадлежи към нормалния слухов обхват.

2. Лека загуба на слуха: от 25 до 40 dB. Пациентът не чувства или само лек загуба на слуха и като цяло не влияе върху уменията за вербална комуникация.

3. Умерена загуба на слуха: от 41 до 55 dB. В среда на малко разстояние, фонов шум и колективен разговор ще откриете, че не можете да чуете ясно; силата на звука на телевизора е по-силна; появява се явлението хъркане и разделителната способност на слуха започва да намалява.

4. Умерена до тежка загуба на слуха: от 56 до 70 dB. Слух за големи разговори и звуци от кола.

5. Тежка загуба на слуха: от 71 до 90 dB. Пациентите могат да чуят силни гласове или разговори от близко разстояние и дори да различават околния шум или гласни, но не и съгласни.

6. Много тежка загуба на слуха: по-голяма от 90dB. Пациентите не могат просто да разчитат на слух, за да общуват с другите, и се нуждаят от четене на устни и помощ на езика на тялото.

По-възрастните хора с увреден слух имат по-лошо мислене и памет от тези с нормален слух. Загубата на слуха, мозъчната стимулация на звука се намалява и отнема повече енергия, за да обработи звука, като по този начин жертва част от първоначално използваната енергия за справяне с паметта и мисленето. В дългосрочен план способността за мислене и паметта на възрастните хора ще намалеят. В живота възрастните хора ще изпитват трудности в общуването, намалена комуникация и т.н., докато не загубят социалния си интерес, постепенно се изолират от външния свят, стават тъпи и по-низши.

Ето защо, когато бъде установена загубата на слуха на възрастните хора, семейството трябва да отведе възрастните хора в болницата за отоларингология, хирургия на главата и шията навреме (рутинно медицинско изследване, изследване на ухото и тест за праг на слуха с чист тон), за да установи причината. на загуба на слуха.

Jinghao10@jinghao.cc

Маги Ву