Дигиталните програмируеми слухови апарати използват дигитализирана обработка на звук или DSP. DSP променя звуковите вълни в цифрови сигнали. В помощната програма има компютърен чип. Този чип решава дали звукът е шум или реч. След това прави промени в помощното средство, за да ви даде ясен и силен сигнал.

Цифровите слухови апарати се настройват сами. Тези видове помощни средства могат да променят звуци, за да отговарят на вашите нужди.

Този вид слухов апарат е скъп. Но, може да ви помогне по много начини, включително

по-лесно програмиране;
по-добро прилягане;
предотвратяване на прекалено силни звуци;
по-малко обратна връзка; и
по-малко шум.
Някои помощни средства могат да съхраняват различни програми. Това ви позволява да променяте настройките сами. Възможно е да има настройка, когато сте в телефона. Друга настройка може да бъде, когато сте на шумно място. Можете да натиснете бутон върху помощното средство или да използвате дистанционно управление, за да промените настройката. Вашият аудиолог може да програмира отново този вид помощ, ако слухът ви се промени. Те също издържат по-дълго от другите видове помощни средства.

Показване на единичен резултат

Покажи на страничната лента